Konkursy w ramach POIiŚ 2014-2020

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje o ogłoszonych konkursach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020:

1. II Konkurs 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

2. II Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.2 Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wskazane w § 6 Regulaminu Konkursu

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie www:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/

Załączniki: