KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w zapisach trzech Lokalnych Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
Uwagi prosimy nadsyłać na adres : biuro@stowarzyszenienarew.org.pl za pomocą formularza „Zgłoś uwagę” w terminie do dnia 03 października 2018r.

Załączniki: