KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w zapisach Lokalnych Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Uwagi prosimy nadsyłać na adres : biuro@stowarzyszenienarew.org.pl za pomocą formularza „Zgłoś uwagę” w terminie od dnia 13 sierpnia 2021r. do dnia 20 sierpnia 2021r.

Dnia 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 14:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Celem spotkania będzie prezentacja projektu zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR N.A.R.E.W.

Załączniki: