„Liderzy lokalni w procesie aktywizacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego …” – Turośń Kościelna, Biuro Stowarzyszenia 05.06.2014