Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja rekrutacyjna, po przeprowadzeniu oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych informuje, iż do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Iwona Małgorzata Denisiuk
2. Sławomir Halicki
3. Bożena Pruszyńska

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Urszula Jabłońska