Lista ocenionych operacji

Dnia 29.04.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w drugim konkursie za rok 2010 (NAREW/II/2010/OiRW) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla: ,,Odnowa i Rozwój Wsi”. Lista ocenionych operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania zamieszczona jest poniżej.