Lista ocenionych operacji – II

W dniu 03 czerwca 2014 roku na XVI posiedzeniu oceniającym oraz na w dniu 26 czerwca 2014 roku na XVII posiedzeniu oceniającym – odwoławczym, Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w konkursie numer NAREW/MP/II/2014 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Małe projekty, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi „.

Poniżej listy wybranych operacji:

Wszystkie dokumenty z naboru (tj. dotyczących operacji wybranych i niewybranych) zostały przekazane do instytucji wdrażającej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Białymstoku, celem dalszej oceny merytorycznej i podpisania umów z Beneficjentami.