Lista ocenionych operacji – III nabór 2010

Dnia 31.05.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trzecim konkursie za rok 2010 (NAREW/RwKDN/2010/III) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla: „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. Listy operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania zamieszczone są poniżej.