Lista ocenionych operacji – IV nabór 2010

Dnia 31.05.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w czwartym konkursie za rok 2010 (NAREW/TiRM/2010/IV) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla: „Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw”. Listy operacji wybranych oraz niewybranych do finansowania zamieszczone są poniżej.