Lista ocenionych operacji – Małe Projekty 2012

Dnia 27.03.2012 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w pierwszym konkursie za rok 2012 (NAREW/MP/I/2012) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Małe projekty”