Lista ocenionych operacji – nabór VIII – TiRM

Dnia 20.12.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ósmym konkursie za rok 2010 (NAREW/TiRM/VIII/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Dnia 20.12.2010 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ósmym konkursie za rok 2010 (NAREW/TiRM/VIII/2010) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Lista wybranych operacji TiRM