lista ocenionych operacji RD

Dnia 08.05.2012 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w drugim konkursie za rok 2012 (NAREW/RD/II/2012) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej