Listy wybranych i niewybranych operacji z konkursu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Dnia 024.10.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w szóstym konkursie za rok 2011 (NAREW/TiRM/VI/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

lista wybranych operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – plik do pobrania

lista niewybranych operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- plik do pobrania