Międzynarodowe spotkanie robocze w Spreewaldzie

Lokalna Grupa Akcyjnej Spreewald Plus z Lubeen (Niemcy) w ramach zawartej w dniu 09 lutego 2008 roku Umowy kooperacyjnej, organizuje międzynarodowe spotkanie w dniach 09 i 10 września 2009 roku wspólnie z LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., LGD z Holandii, LGD z Ukrainy oraz LGD Regionu Kozła (Polska).

Lokalna Grupa Akcyjnej Spreewald Plus z Lubeen (Niemcy) w ramach zawartej w dniu 09 lutego 2008 roku Umowy kooperacyjnej, organizuje międzynarodowe spotkanie w dniach 09 i 10 września 2009 roku wspólnie z LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., LGD z Holandii, LGD z Ukrainy oraz LGD Regionu Kozła (Polska). Zaproszenie na tę naradę otrzymał Prezes Stowarzyszenia – Pan Andrzej Jurczak. Na spotkaniu tym omówiony zostanie program dalszej współpracy w zakresie: turystyki, ochrony przyrody, budownictwa w rejonach chronionego krajobrazu, dobrowolnej pracy wolontariuszy oraz wymiany grup młodzieży.

W spotkaniu tym weźmie również udział Członek Stowarzyszenia, będący jednocześnie Przewodniczącym Koła Producentów Ogórków, – Pan Krzysztof Zagórski (gmina Choroszcz). Wizyta ta będzie miała równocześnie na celu wymianę doświadczeń z dziedziny hodowli i produkcji ogórków, podnoszeniu kwalifikacji ludności z rejonów współpracy i planowania wspólnych projektów, głównie z nowoczesnych technologii hodowania ogórków w sposób ekologiczny, nowoczesnych technologii ich zbierania i tworzenia marek regionalnych na skalę europejską.

O efektach spotkania poinformujemy po zakończonej wizycie.