Nabór wniosków na działania: „Małe projekty” – 01 -15 marca 2012

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór na działanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013 dla działania: „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi, 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” w okresie 01 – 15 marca 2012

Szczegóły w zakładce NABORY: