NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE DOTACYJNYM NA ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej organizuje NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE DOTACYJNYM NA ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Podlaskie Lokalnie.

Łączna pula dotacji o którą mogą ubiegać się w tym konkursie młode organizacje pozarządowe to BLISKO 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 ZŁOTYCH.

Nabór wniosków trwa do 23 PAŹDZIERNIKA 2018 r., do godziny 23:59.
Wnioski można składać przez Generator, który dostępny jest na www.podlaskielokalnie.pl
Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.

Załączniki: