Nieodpłatne WEBINARY upowszechniające partycypacyjny model tworzenia koncepcji