Nowa świetlica i place zabaw w gminie Choroszcz

Jeszcze w 2018 roku w gminie Choroszcz powstaną trzy nowe place zabaw, a także – najpóźniej do końca 2019 roku – zostanie wybudowana nowa świetlica wiejska. Na takie właśnie zadania inwestycyjne Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński 12 lutego podpisał umowę o dotację z Zarządem Województwa Podlaskiego.

12 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał umowę z przedstawicielem Zarządu Województwa Podlaskiego p. Stefanem Krajewskim w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki temu jeszcze w bieżącym roku w Gminie Choroszcz zostanie rozpoczęta budowa nowej świetlicy wiejskiej. Nowy budynek służący mieszkańcom stanie w miejscowości Zaczerlany.

„Takie miejsce jak świetlica wiejska jest potrzebne mieszkańcom miejscowości – tłumaczy Burmistrz. To dobro wspólne. Pozwala ono integrować społeczność, ludzie chętnie organizują tam zebrania wiejskie, narady, ale także wykorzystują przestrzeń do prywatnych celów – nierzadko do organizacji spotkań rodzinnych (tj. chrzciny, urodziny czy stypy). Ponadto akurat w Zaczerlanach taka świetlica była mieszkańcom bardzo potrzebna – wielokrotnie zgłaszali nam taką potrzebę; dawny budynek po miejscowej szkole który mógłby służyć jako świetlica wiejska, od wielu lat zajmowany jest przez Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień. Cieszę się, że obecnie jest szansa, że będziemy mogli odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i wypełnić tę pustkę”.

W ramach dobrej współpracy i w uzgodnieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Choroszczy, nowe wyposażenie zyskają także trzy place zabaw w mieście Choroszcz: przy ul. J. Słowackiego, Powstania Styczniowego oraz al. Niepodległości. Miejsca rekreacji zostaną dostosowane do potrzeb dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Na placach staną huśtawki, domki, sprężynowe bujaki w kształcie koników, żabek i słoników, a także ciuchcia, karuzela i inne zestawy zabawowe przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Obok tych urządzeń zostaną ustawione ławki, a także stoły piknikowe – aby przebywający z dziećmi rodzice czy opiekunowie, mogli mieć pieczę nad pociechami lub po prostu mogli tam spocząć. Obok sprzętów typowo zabawowych, na placach zabaw zainstalowane zostaną elementy siłowni zewnętrznych: biegacze, orbitreki, wiosła, czy wyciągi górne.

Ta inwestycja także cieszy włodarza gminy Choroszcz Roberta Wardzińskiego: „Jestem bardzo zadowolony z tego, że dość ubogie dotąd place zabaw w naszym mieście, a przecież usytuowane obok dużych skupisk mieszkańców: bloków, szkół – będą mogły służyć zarówno dzieciom, jak i młodzieży i dorosłym. Będą to sprzęty nowe, ciekawe, takie, jakie możemy spotkać w innych większych miejscowościach w naszym kraju. Wierzę więc, że będą służyć mieszkańcom i sprawią im dużo radości.”

Całkowity koszt doposażenia placów zabaw wynosi ponad 100 tys. zł; dotacja ze środków zewnętrznych wyniesie ponad 70 tys. zł. Nowe place zabaw w Choroszczy powstaną w 2018 roku. Oba rodzaje inwestycji w gminie Choroszcz: zarówno świetlica wiejska w Zaczerlanach, jak i nowe place zabaw realizowane są w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.