Nowa wizja obszarów wiejskich. Konsultacje społeczne

Do 30 listopada br. Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich w 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

W internetowych konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany rozwojem wsi i unijnego rolnictwa. 

Jak podkreśla Komisja Europejska, konsultacje społeczne na temat długoterminowej wizji obszarów wiejskich to pierwszy krok w kierunku sprecyzowania przyszłości i miejsca, jakie obszary wiejskie powinny zajmować w naszym społeczeństwie. Komisja w specjalnym komunikacie przewidzianym na połowę 2021 r. zaproponuje działania, które należy podjąć, by zrealizować tę wizję. 

Szczegóły dotyczące konsultacji.