OT KOWR w Białymstoku zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Oddział Terenowy w Białymstoku zaprasza dzieci z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym. „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”.

Projekt realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I-III

klasy IV-VI

Zgodnie z regulaminem konkursu pt. ”Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”, praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.), w formacie maksymalnie A3, w układzie poziomym lub pionowym.
W pracach plastycznych uczniów klas IV-VI obowiązkiem jest wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI zgodnie z obowiązującym wzorem:

Formularze zgłoszeniowe i Prace konkursowe, należy przesałć w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan/plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.) drogą mailową w tytule wpisując: KONKURS PLASTYCZNY – „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe” w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. na adres: konkurs-bialystok@kowr.gov.pl   

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin konkursu.