PLAT

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza do udziału w projekcie pn PRODUKT LOKALNY ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną (PLAT) – Rozpoczynamy realizację projektu współpracy 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza do udziału w projekcie pn

 

PRODUKT LOKALNY ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru i promocję lokalnych zasobów wzbogaconych o produkty lokalne obszaru partnerów projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące obszar partnerskich Lokalnych Grup Działania, w szczególności:

  • lokalni mieszkańcy i producenci,
  • podmioty działające lub osoby wyrażające chęć podjęcia działalności w branży turystycznej,
  • pracownicy JST;
  • członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych w tym LGD

W ramach realizacji projektu przewidziano:

  1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu produktów lokalnych oraz organizację wyjazdu studyjnego do producentów lokalnych;
  2. Przeprowadzenie warsztatów z identyfikacji i wyrobu produktów lokalnych;
  3. Opracowanie treści i wydruk publikacji dotyczących produktów lokalnych oraz obszarów partnerskich LGD;
  4. Wykonanie materiałów promujących zarówno projekt jak i obszar partnerskich LGD;
  5. Wspólny udział w Targach Turystycznych w Warszawie;
  6. Organizację wyjazdu studyjnego dot. dobrych praktyk

Więcej informacji już wkrótce w zakładce – projekty współpracy.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!