Pocztówki promocyjne MOBI

W ramach promocji systemu Mobilne Okno Blisko Informacji (MOBI) zostały przygotowane dwa rodzaje kart pocztowych, które będą bezpłatnie rozpowszechnione wśród turystów i mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Pocztówki dostępne będą w biurze Lokalnej Grupy Działania w Turośni Kościelnej, w Urzędach wszystkich gminach należących do LGD, Punktach Informacji Turystycznej w Łapach i Waniewie oraz u podmiotach gospodarczych / turystycznych wyrażających chęć ich rozpowszechniania. Zachęcamy do zapoznania się z pocztówkami.