Podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016r. Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał ze Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020.

Wszystkie strategie, które wpłynęły na ogłoszony przez SW konkurs, przez kilka miesięcy oceniała specjalna komisja. Zarząd Województwa zatwierdził 27 kwietnia br. 13 strategii, które swoim zasięgiem objęły cały obszar województwa podlaskiego. Po podpisaniu Umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju każda z Lokalnych Grup Działania może ogłaszać konkursy na swoim terenie.

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:
·         PROW: 12 230 000 zł., w tym, realizacja LSR – 9 000 000 zł., projekty współpracy – 180 000 zł., funkcjonowanie biura – 2 450 000 zł., aktywizacja – 600 000 zł.
·         EFRR: 7 103 081 zł.
·         EFS: 7 760 946 zł.
RAZEM: 27 094 027 zł.

Skan podpisanej w/w Umowy znajduje się w zakładce: Menu / Dokumenty do pobrania / DOKUMENTY DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU / Umowa o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Załącznik nr 2 do Umowy, tj. Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność znajduje się w zakładce: Menu / Dokumenty do pobrania / DOKUMENTY DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU / Harmonogram planowanych naborów