Podpisanie umowy z Samorządem Województwa

W dniu 15 września 2009 roku w Urzędzie Marszałkowski Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes – Pan Roman Czepe podpisali umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

W dniu 15 września 2009 roku w Urzędzie Marszałkowski Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Pan Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes – Pan Roman Czepe podpisali umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem umowy jest bieżące funkcjonowanie i promocja LGD N.A.R.E.W., informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD, szkolenia pracowników, członków zarządu i członków organu decyzyjnego, realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalności LGD oraz aktywizacja społeczności lokalnej i popularyzacja informacji o działalności LGD.