Poprawiony III wniosek o platność

Przekazujemy Państwu poprawiony wniosek oraz zestawienie rzeczowo – finansowe.