Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów

Informujemy o planowanym wprowadzeniu w życie 18 marca 2017r. Portalu Ogłoszeń ARiMR dot. obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Szczegółowe informacje znajda Państwo w załączonym piśmie z ARiMR.

Załączniki: