Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś. Nabór wniosków od 1 lutego

600 tys. zł zaplanowano w budżecie 5. edycji programu skierowanego do samorządów województwa podlaskiego. Nabór rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 28 lutego br.

Zadania, na jakie może zostać udzielone finansowe wsparcie, to m.in.: zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, remont i wyposażenie miejsc, pełniących funkcje społeczno-kulturalne, a także zagospodarowanie terenów zielonych.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa podlaskiego. Maksymalna wysokość wsparcia to 25 tys. zł i nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Każda gmina może złożyć jeden wniosek.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/finansowanie_obszarw_wiejskich/programu-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego–kreatywna-wies-nabor-wnioskow-od-1-lutego.html