Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi”:

realizuje operację pn.: Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

Celem operacji jest Celem operacji jest wymiana wiedzy/upowszechnienie rezultatów z  identyfikacji i oceny efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi” zakończona opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie marzec – październik 2022 r.

Efektem realizacji będzie  opracowanie narzędzia dla 6 podlaskim lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej  doświadczenia z zakończonych interwencji. Efekt ten wpisuje się w cel nr 1  KSOW poprzez podsumowanie osiągniętych zamierzeń, ukazanie mocnych i słabych stron podejmowanych przez LGD działań a tym samym ocenę rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zaprezentowanie wyników dla szerokiego grona odbiorców tym samym zwiększających udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wnioski z badania przyczynią się do podniesienia kompetencji poprzez zaprezentowanie ich na spotkaniu informacyjnym skierowanym do Lokalnych Grup Działania oraz mieszkańców i innych podmiotów zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich na terenie objętym LSR poszczególnych LGD będących Partnerami Projektu, co odpowiada działaniu nr 6.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.