PROJEKT WSPÓŁPRACY „SMAKI REGIONÓW”

Operacja pn. ” Smaki Regionów” realizowana będzie w partnerstwie 3 Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

Celem projektu współpracy jest promocja, podniesienie atrakcyjności obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulinarnych oraz produktów lokalnych, jak również integracja i aktywizacja mieszkańców obszarów LGD.

Projekt jest realizowany w okresie 12.2022 – 06.2023

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Organizacja 3 wizyt studyjnych;
  • Organizacja warsztatów kulinarnych;
  • Stworzenie koncepcji ofert pobytu turystycznego na obszarze;
  • Zakup gadżetów promocyjnych;

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020