Protokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 2/2020, 3/2020 i 4/2020

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 2/2020, 3/2020 oraz nr 4/2020, tj.: protokół z III posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 19 marca 2020 r.

Załączniki:

Protokół z posiedzenia Rady