Protokół z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naborów nr: 5/2020, 6/2020 i 7/2020 oraz autokontroli naboru nr 2/2020

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 5/2020, 6/2020 i 7/2020, oraz autokontroli naboru nr 2/2020 tj.: protokół z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Załączniki:

Protokół z posiedzenia Rady