Protokół z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy autokontroli naboru nr 5/2017

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące autokontroli naboru nr 5/2017, tj.: protokół z VI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 4 lipca 2017 r.

Załączniki: