Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż na podstawie § 4 ust. 2 i 3 „Regulaminu Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” został sporządzony protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 29 grudnia 2015r (wtorek).
Protokół jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 w godzinach jego pracy. Prosimy o zapoznawanie się z protokołem i wnoszenie ewentualnych uwag, które zostaną uwzględnione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.