Protokół z XLIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosków z naboru nr 7/2022
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny wniosków z naboru nr 7/2022 tj.: protokół z XLIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 22 listopada 2022 r.

Protokół z XLIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.