Protokół z XXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy naboru nr 4/2021, nr 5/2021 i autokontroli wniosków z naboru nr 3/2021
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 4/2021, nr 5/2021 i autokontroli wniosków z naboru nr 3/2021 tj.: protokół z XXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 29 grudnia 2020 r.

Protokół z XXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.