Protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Dotyczy naboru nr 6/2021,
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 6/2021, tj.: protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 21 lipca 2021 r.

Protokół z XXXI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. + uchwała