Protokół z XXXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 5/2019 i 6/2019, tj.: protokół z XXXIX posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Załączniki: