Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy oceny wniosku w ramach naborów nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące oceny wniosku w ramach naborów nr 5/2019 i 6/2019, tj.: protokół z XXXVI posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 12 czerwca 2019 r.

Załączniki: