Protokół z Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 16 stycznia 2015 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż dostępny jest do wglądu wszystkim zainteresowanym  protokół z posiedzenia członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się w dniu 16 stycznia roku w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej.

Prosimy o zapoznawanie się z protokołem i pisemne wnoszenie ewentualnych uwag – osobiście w Biurze Stowarzyszenia lub drogą mailowa: biuro@stowarzyszenienarew.org. Uwagi zostanę uwzględnione na najbliższym Zebraniu Członków Zarządu Stowarzyszenia.