Przebudowa budynku gospodarczego (stodoły) oraz jego wyposażenie na potrzeby Lokalnej Izby Pamięci w Topilcu