Przedłużona rekrutacja „I Ty możesz być przedsiębiorcą”

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje o wydłużeniu rekrutacji w ramach projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” realizowanego z RPO WP na lata 2014 – 2020.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TRWA DO 31.05.2019 ROKU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły na stronie SGGN www.gornanarew.pl