„PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ”- relacja ze szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

W dniu 10 października 2017r. w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, odbyło się szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi a prowadzącym była Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości.

Głównym celem spotkania była aktywizacja społeczności lokalnej, a tym samym zwiększenie samo zatrudnienia mieszkańców.

Szkolenie skierowane było do przyszłych przedsiębiorców, osób planujących w najbliższym czasie otworzenie własnej działalności. Przedstawione podczas szkolenia treści dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: czym jest własna firma i jakie korzyści płyną z prowadzenia własnej działalności, wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania firmy oraz optymalizacji kosztów w firmie. Omówiono również możliwość wsparcia inwestycji z funduszy europejskich.

Zajęcia poprowadziło dwoje szkoleniowców: Mateusz Grodecki oraz Agnieszka Gójska z Fundacji Tax Care. W sposób jasny i przejrzysty przedstawili poszczególne zagadnienia szkolenia. Szkolenie zgromadziło 18 uczestników. Wśród nich znajdowali się uczniowie z pobliskiej szkoły (Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach). Słuchacze bardzo aktywnie zaangażowani byli w uczestnictwo i chętnie opowiadali o swoich zainteresowaniach oraz pomysłach na biznes.

Dziękujemy trenerom za przeprowadzenie szkolenia a wszystkim uczestnikom za czynny udział w szkoleniu.