Relacja z warsztatów bożonarodzeniowych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi przeprowadziło w dniach: 2, 4, 6 i 15 grudnia 2017r. warsztaty aktywizujące bożonarodzeniowe, mające na celu kultywowanie tradycji związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, udoskonalanie umiejętności manualnych przy tworzeniu ozdób i kartek świątecznych.

Warsztaty odbyły się w ramach kampanii motywacyjnej na rzecz zwiększenia poparcia dla LSR. Akcja skierowana była do mieszkańców z obszaru LGD N.A.R.E.W., szczególnie do osób starszych (po 50 roku życia), młodzieży do 35 r. ż., kobiet oraz osób niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania była aktywizacja społeczności lokalnej przy wspólnym tworzeniu ozdób świątecznych. Szkolenie sfinansowane zostało z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Warsztaty odbyły się 2 grudnia b.r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach, 4 grudnia w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 6 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu oraz 15 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły ponad 100 uczestników, w tym ponad 60 dzieci. Przybyli nie tylko rozwijali swoje zdolności manualne oraz wymieniali się doświadczeniami artystycznymi ale również zyskali cenne doświadczenie i spędzili czas w miłej i twórczej atmosferze. Warsztaty poprowadziła Pani Magdalena Kamińska. Uczestnicy stworzone przez siebie anioły, mikołaje, choinki, bombki czy kartki świąteczne mogli zabrać ze sobą do domu.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, za zaangażowanie i twórcze spędzenie czasu w miłej, przedświątecznej atmosferze!