Relacja z warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” (15-16.11.2021 r.)

W dniach 15-16 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty kulinarne organizowane w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” zorganizowane przez partnerów projektu: Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, .

Logo

Program warsztatów obejmował m.in. część teoretyczną, w ramach której przewidziano zapoznanie z budynkiem przetwórstwa lokalnego „Inkubator Podlaskich Produktów Tradycyjnych” (szczegółowe omówienie dostępnych urządzeń, układu funkcjonalnego pomieszczeń, zastosowanych rozwiązań, zgodności z przepisami bezpieczeństwa żywności) oraz przedstawienie procesu przygotowywania mięs dojrzewających ze szczególnym naciskiem na produkt regionalny: Kindziuk Podlaski. W zakresie zajęć praktycznych uczestnicy warsztatów mieli możliwość lepienia pierogów/pielmieni oraz przygotowywania mięs wędzonych, na przykładzie kiełbasy sokólskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową nr 00016-6936-UM1030017/21 z dnia 02 września 2021 r.