Relacja ze spotkania konsultacyjno – informacyjnego

W dniu 27 lutego w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonych i rozpoczynających się 28 lutego 2020 r. naborów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1. – INICJATYWY WZMACNIAJĄCE KAPITAŁ SPOŁECZNY LGD N.A.R.E.W.
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.3.2. – INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LGD N.A.R.E.W.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie!