Rozpoczęcie Projektu współpracy pn. „Turystyka aktywna – różne miejsca, równe szanse- TOUR ACTIV” – Lipniak 21-22.05.2012

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi – jako LGD wiodąca – wraz z LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz LGD „Brama na Bagna” rozpoczęło projekt współpracy pn: „TOUR ACTIV – Turystyka aktywna – różne miejsca, równe szanse” skierowanego do członków LGD, mieszkańców obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz turystów. Projekt ma na celu poznanie oraz przejęcie i rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z aktywna turystyką (również turystyką rzeczną).

 

W związku z realizacją projektu w dniach 21-22 maja 2012 r. w Lipniaku k/Suwałk na terenie działania LGD „Nasza Suwalszczyzna” odbyła się konferencja inauguracyjna, w której udział wzięli przedstawicie Partnerów projektu. W pierwszej części spotkania partnerzy zapoznali się, przedstawili dotychczasowe dokonania swojej organizacji oraz plany na przyszłość. Następnie Pani Elżbieta Jaśkiewicz – koordynator projektu – przedstawiła zebranym ogólny zarys projektu współpracy, cele które postanowiono zrealizować oraz zaplanowane działania. Przedstawiono harmonogram realizacji projektu.

Konferencja przebiegła w bardzo miłej atmosferze, co rokuje owocną współpracę na przyszłość