Rozpoczynamy realizację projektu współpracy z zakresu rozwoju turystyki.

LGD „Kraina Bobra” wspólnie z LGD N.A.R.E.W. w okresie od sierpnia do listopada br. realizuje projekt współpracy, mający na celu wypracowanie wspólnych, innowacyjnyh rozwiązań zmierzających do ożywienia ruchu turystycznego w widłach trzech rzek : Narwii, Nurca i Bugu na obszarze działalności obu LGD.

 

Rozpoczynamy realizację projektu współpracy z zakresu rozwoju turystyki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”

oraz

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

zaprasza do udziału w projekcie pn.

Aktywne klastry turystyki i wypoczynku

Zadanie ma na celu promowanie turystyki oraz poznanie i wdrażanie dobrych praktyk stosowanych w branży turystycznej, w południowej części województwa podlaskiego, na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” i Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące obszar obu Lokalnych Grup Działania, w szczególności:

-kwaterodawcy,

-podmioty działające lub osoby wyrażające chęć podjęcia działalności w branży turystycznej,

-pracownicy jst,

-członkowie i pracownicy LGD.

W ramach realizacji projektu przewidziano:

1) Organizację konferencji inaugurującej oraz konferencji podsumowującej.

2) Przeprowadzenie dwudniowych szkoleń w każdej LGD z zakresu: obsługi ruchu turystycznego, tworzenie i funkcjonowanie sieciowych produktów turystycznych, itp.

3) Trzydniowy wyjazd do LGD „Kraina Dinozaurów” z województwa opolskiego,

4) Wydanie publikacji, prezentującej m. in. „dobre praktyki” stosowane na obszarze partnerujących Lokalnych Grup Działania.

Więcej informacji już wkrótce w zakładce- projekty współpracy.

Rekrutacja trwa do 12.09 br.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.