Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży