Seminarium informacyjne pt. „Tworzenie Spółdzielni socjalnych osób prawnych, oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na seminarium pt.: „Spółdzielnie socjalne osób prawnych oraz planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ES”, które odbędzie się w dn. 19 października 2017 r. w Kawiarni „W Starym Kinie”, w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 23 o godz. 10.00.

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
  • Procedury zakładania spółdzielni socjalnej osób prawnych
  • Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na bieżące funkcjonowanie
  • Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej
  • Dobre przykłady działających spółdzielni socjalnych osób prawnych
  • Działania mające na celu rozwój ekonomii społecznej w subregionie białostockim
  • Animowanie współpracy przedsiębiorstw społecznych z samorządem lokalnym
  • Planowanie inicjatyw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w gminach

Zgłoszenia na załączonym formularzu rekrutacyjnym można przesyłać do piątku 13 października do godz. 15.00.
Skan drogą mailową na adres owes@owop.org.pl lub faxem na nr 85 675 21 58.

Wszystkich informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender tel. 85 675 21 58

Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki: