Seminarium „Możliwości pozyskiwania środków na działalność NGOs” – Turośń Kościelna, 12 listopada 2013 roku

W dniu 12 listopada 2013 roku pracownicy Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wzięli udział w seminarium przeprowadzonym w Biurze LGD przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Szepietowa, Pana Jarosława Turkiewicza.

 

Celem szkolenia było zapoznanie z najważniejszymi aspektami dotyczącymi pozyskiwania środków oraz wybranymi programami, konkursami oraz organizacjami rozdającymi dotacje na działania społecznie użyteczne. Dzięki udziałowi w seminarium zwiększona została wiedza nt. korzyści płynących ze zdobywania środków, jak i ich różnorodności, określono formy pomocy, rodzaje finansowanych działań, beneficjentów oraz formy i wysokości pomocy.

 

Mamy nadzieję, ze zdobyta wiedza pozwoli nam na lepszą obsługę potencjalnych beneficjentów korzystających ze środków publicznych.